امکانات خانه هوشمند

تکنولوژی دردنیای امروز به شدت در حال تغییرست.
همه از هم در مورد امکانات خانه هوشمند میپرسند.
مجموعه خدماتی که بدون استفاده از دست وتوسط یک کنترل مرکزی یکپارچه سازی واجرا می شوند
امکانات یک خانه هوشمند محسوب می شوند.
اما واقیعتی که در پروژه های ساختمانی پیاده سازی می شود گاهی کمی متفاوت است.
ممکن است بنا به بودجه و سایر دلایل  در اصطلاح فول آپشن هوشمند سازی انجام شود و یا بخشی از قابلیت که در لیست امکانات یک خانه هوشمند که درادامه بررسی میکنیم اجرا شود

کنترل هوشمند روشنایی ونورپردازی

لوسترها وهالوژن ها ونورمخفی قسمتهای مختلف روشنایی ونورپردازی  یک خانه هوشمند را تشکیل می دهند.
میزان روشنایی آنها در زمان حضور یا عدم حضور قابلیت تغییروسفارشی سازی را دارند ومی توان آنها را به صورت تکی یا گروهی کنترل کرد.
کنترل هوشمند روشنایی را می توان به صورت همزمان از طریق کلید و نمایشگرتصویری و تلفن همراه پیاده سازی و یا بر اساس یک سناریو ثابت مدیریت کرد.

کنترل هوشمندتهویه مطبوع وسرمایش وگرمایش

سیستم های کنترل سرمایش وگرمایش از جمله امکانات خانه هوشمند است.
از طریق سیستم BMS می توان در زمانهای مشخص تجهیزات مرکزی واقع در موتورخانه راکنترل کرد.
کنترل دمای محیط را با توجه به تغییرات، اعمال ویا دز صورت عدم حضور نسبت به اماده سازی و یا قطع جریان اقدام کرد
کنترل تهویه مطبوع را می توان همزمان از طریق کلید ونمایشگرنصویری وتلفن همراه پیاده سازی ویا براساس یک سناریو ثایت مدیریت کرد.

کنترل هوشمندپرده های برقی

بازوبسته کردن کنترل پرده ها به صورت افقی بالا به پایین و یا عمودی چپ وراست است.
می توان نور(وحتی دما)داخل اتاق ها رابه نحو مطلوبی کنترل کردهوهمچنین کمک کردتا صرفه جویی بیشتری درمصرف انرژی انجام گیرد.
کنترل پرده ها نقش بسیار مهمی دراستفاده بهینه از انرژی خورشیدوکاهش مصرف انرژی الکتریکی داردواستفاده از این قابلیت درساختمان های هوشمندباعث کاهش مصرف چشمگیری درانرژی می شود.

سیستم اعلان و اطفای حریق وسیستم امنیتی خانه هوشمند

از جمله امکانات خانه هوشمند سیستم ضد حریق وضدسرقت است که باعث افزایش ایمنی و امنیت ساختمانهای هوشمند می شود.
معمولا سارقان تلاش می کنندنزدیک خانه های هوشمند هم نشوند چون می دانند باسیستم های کنترلی حاکم در ساختمانهای هوشمندامکان موفقیت آنها صفر است.
شما با استفاده از تجهیزات هوشمند ساختمان می توانید در نهایت آرامش روزهای زیادی در سفر باشید وجهت اطمینان از طریق گوشی تلفن همراه خودوضعیت خانه را چک کرده وبدون نگرانی ازسرقت یا حوادث سفر خوشی داشته باشید

سیستم هوشمند درب باز کن تصویری

نصب درب بازکن های هوشمند یکی از امکانات خانه های هوشمند است که جال توجه است وکارایی بالایی نیز داد.شما از طریق پنل لمسی هوشمندامکان بازوبسته کردن مشاهده وضبط  تردد را در محیط کار یا خانه هوشمند خود دارید.
ازدیگر امکانات خانه های هوشمند امکان بازوبسته کردن درب پارکینگ ودرب ساختمان در صورت عدم حضور ساکنین از طریق تلفن همراه است.
از دیگر امکانات خانه های هوشمند می توان:
کنترل سیستم صوتی وتصویری در خانه هوشمند
احضار آسانسور در خانه هوشمند
آبیاری فضای سبز وگل وگیاه درخانه هوشمند
کنترل وسایل برقی دارای ریموت در خانه هوشمند
از طریق کلیدهای مرتبط یا پنل لمسی یا تلفن همراه اشاره کرد.

اینترکام خانه هوشمند