KNX چیست.

پروتکل های هوشمندسازی مجموعه قوانین واستانداردهایی است که چگونگی ارتباط اجزای درونی شبکه را تعیین می نمایند.
ارتباط در یک سیستم هوشمند ساختمان به صورت یکپارچه می باشد.
این ارتباط بین اجرابه کمک پروتکل های هوشمندسازی ساختمان برقرار می شود.
KNX بستر ارتباط فیزیکی زیادی را تعریف می کند
 1. سیم کشی با کمک زوج به هم تابیده( TP1)
 2. شبکه برق ساختمان (PL110)
 3. استفاده از امواج رادیویی(RF)
 4. Ethernet یا IP
در اکثر نقاط معمولا بیشترین نصب به صورت نصب برروی بستر ارتباطی زوج سیم است واین بستر کاربردی ترست.

 

 

 

 

حالت های برنامه ریزی محصولات KNX

 1. وضعیت Automatic Mode:تجهیزاتی هستندکه به صورت خودکاربرنامه ریزی شده اندوفقط کاربر نهایی خرید وآنهارانصب می کند.
 2. وضعیت Easy Mode:تجهیزاتی هستند که آموزش های ابتدایی رابرای نصب نیاز دارند.رفتار آنها از پیش برنامه ریزی شده است.با این وجودپارامترهای قابل برنامه ریزی دارند که متناسب بانیاز کاربران تعریف می شود.
 3. وضعیت System Mode:تجهیزاتی هستند که درسیستم های اتوماسیون سفارشی به کار می روند.تجهیزات S-Mode هیچ پیش فرض اولیه ای ندارند وبایدتوسط تکنسین های مجرب نصب و برنامه ریزی شوند.تجهیزات هوشمند با هر پروتکلی معمولا حالتEasy Modeهستند ویک مهندس که با برق ساختمان که آشنایی داشته باشد به سادگی می تواند نصب و برنامه ریزی آن را طی دوره آموزشی به صورت کامل یادبگیرد.

 بسترهای ارتباطی متفاوتی درKNX وجود دارد

 1. Twisted pair TP:
  این بستر از BatiBUS گرفته شده و بیشتر در فرانسه کاربرد دارد. امروزه اکثر سازندگان به TP1 روی آورده اند.
 2. TP1:

  از EIB گرفته شده و بیشتر از 90 درصد محصولات فعلی KNX بر این مبناست.در TP1 انتقال با کیفیت بالا و قیمت پایین باهم تلفیق شده اند. این توپولوژی بسیار انعطاف پذیر است: خطی،ستاره ای، درختی و یا تلفیقی از این سه مورد را میتوان استفاده کرد و تجهیزاتی که به این روشها به یکدیگر متصل میشوند از طریق BUS اصلی تغذیه میشوند.

 3. Power Line
  این نیز برگرفته از EIB است. امروزه کارخانه های کمی PL110 را پشتیبانی میکنند اماکماکان یک بازه کامل از محصولات را برای روشنایی،پرده و کرکره،سیستم های گرمایشی و سرمایشی ارائه میکنند.
 4. Power Line
  این توپولوژی از EHS برگرفته شده است که امروزه توسط سازنده ها کمتر استفاده میشوند. عملا محصولی در حال حاضر برای این استاندارد وجود ندارد.
 5. Radio Frequency RF
  هنوز در این خانواده یک تازه وارد محسوب میشود ولی تولید کنندگان با استفاده از آن محصولاتی را وارد بازار کرده اند که بسیاری از مشکلات سیم کشی را حل کرده اند مانند برخی کلید هایی که با این روش با سیستم کلی ارتباط برقرار میکنند.
 6. internet Protocol KNX net/IP
  اخیرا به عنوان یکی از مهمترین بستر های ارتباطی معرفی شده است. این امر راه را به سوی سیستم های ارتباطی سطح بالا در ساختمان ها باز میکند و همزمان یک Gateway استاندارد را برای نصب KNX ایجاد میکند. بنابراین KNX یک بازه گسترده از بستر های ارتباطی را در اختیار قرار میدهد. KNXRF یک انتخاب مناسب برای پاسخ به تقاضای ارتباطی بدون سیم در سیستم های اتوماسیون ساختمان میباشد.