محصولات

محصولات

کلید وپریزها, کلید وپریزها

کلیدوپریز

محصولات

کلید وپریزها

کلیدهای مدل HERA BUTTON

محصولات

ماژول knx

ماژول های KNX

محصولات

ماژول knx, ماژول knx, ماژول knx, ماژول knx, ماژول knx

ورودی و خروجی آنالوگ 10ولت

محصولات

ساختمان هوشمند لوکس تک, فعالساز کومبو پلاس, ماژول knx, محصولات هوشمند iluxus, هوشمندسازی خانه وساختمان

رله کومبو پلاس 20 کانال

محصولات

ساختمان هوشمند لوکس تک, فعالساز کومبو پلاس, ماژول knx, محصولات هوشمند iluxus, هوشمندسازی خانه وساختمان

رله کومبو پلاس 12 کاناله

محصولات

کلید هوشمند, کلید هوشمند, کلید هوشمند

کلید هوشمند هشت پل ترموستاتیک Iluxus