راه اندازی مرکز آموزش KNX

شرکت ساختمان هوشمند لوکس تک هوشمندسازی همراه با راه اندازی مرکز آموزش KNX ،

آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های هوشمندسازیKNX اعلام می نماید.

علاقه مندان جهت ثبت نام وکسب اطلاعات با شماره های با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.

شرکت خانه هوشمند لوکس تک 22390442-22390443