هوشمند سازی وجلوگیری از هدر رفت انرژی

تحقیقات نشان می دهد که روشن گذاشتن غیر ضروری لامپ ها بزرگترین منبع هدر رفتن انرژی خانگی می باشد.
لیزا مونتگومری ،حدود 15 سال است که در مورد تکنولوژیهای مرتبط با خانه تحقیق می کندوهوشمندسازی خانه مقاله می نویسد.
تمرکز او بیشتر برروی بخش تاثیر تجهیزات الکترونیکی برروی سبک زندگی مدرن می باشد.
فرق نمی کند کسی در خانه باشد یا نباشد،در منزل من همیشه مثل درخت کریسمس لامپ ها روشن است.
روشن گذاشتن غیر ضروری لامپ در خانه من مشکل بزرگی است
طبق تحقیقات انجام شده توسط شرکت Lutron Electronics افراد زیادی چنین وضعیتی رادرمنزل خود دارند.
طبق این تحقیقات 90درصد آمریکایی ها می گویند که هنگام خروج از منزل فراموش می کنند لامپ ها را خاموش کنند.
لامپ آشپزخانه (49درصد)وحمام (28درصد)در اغلب مواقع روشن باقی می ماند.روشن ماندن لامپ اتاق خواب(27درصد)
واتاق نشیمن(26درصد)هم گزارش شده جزمحل هایی است که مشکل ایجاد کرده است.
مردم معتقدند که بزگترین منبع هدر رفتن (47درصد) انرژی درخانه روشن ماندن غیر ضروری لامپ هااست که بعد از آن روشن ماندن
تلویزیون در حالی که کسی تماشایش نمی کند (42 درصد)وروشن ماندن کامپیوتر بدون این که کسی از آن استفاده کند(31درصد)منابع
هدر رفتن انرزی هستند.
برای والدین این وضعیت عجیب نیست :بچه ها برای روشن گذاشتن لامپ (55درصد)بیشترین سرزنش را به ویژه از سوی مادر دریافت می کنند.
اگربچه ها در خانه نباشند همسر (31درصد)و خود مادر (17درصد)هستند که لامپ ها را هنگام بیرون رفتن از خانه روشن می گذارند.
کنترل هوشمند خانه ها از طریق گوشی های تلفن همراه ویا سناریوهای سفارشی یا حتی سنسورهاوحسگرها راه حلهایی هستند که
بوسیله آن می توان از هدررفت انرژی در یک خانه هوشمند جلوگیری می شود  .
شماره تلفن جهت ارایه خدمات ومشاوره:  22390442-22390443