خانه هوشمندباسیم یا بی سیم؟تفاوتهای آنها؟

بیشتر افراد در خانه هایی زندگی می کنند وهروز مجبورند کارهای تکراری مثل خاموش یا روشن کردن لامپ ها و یا باز وبسته کردن پرده ها.
اما امروزه با هوشمندسازی خانه ها هم می توان از امکانات وسیستم های هوشمند متعددی برخوردارشد
هم درمصرف انرژی صرفه جویی زیادی می شود.

خانه هوشمند باسیم

در سیستمهای امنیتی ونطارتی هوشمند،از تجهیزات بی سیم یا با سیم مختلفی استفاده می شود.
در پروتکل های سیمی معمولا از BACnet،Modbus،KNX استفاده می شود
در پروتکل های بی سیم ازZwave،wifi،zigbeeمورد استفاده قرار می گیرند.
سیستمهای باسیم معمولا به دلیل قابلیت نطارت دقیق ونگه داری آسانتر تجهیزات،ایده آل بودن برای فضاهای بزرگ وایمن ماندن در مقابل خطرات احتمالی ومداخله و هک محبوبیت بیشتری دارند.
در خانه هوشمند باسیم شما برروی هریک ازتجهیزاتی که میخواهید کنترل داشته باشید یک ارتباط سیمی برقرار می شود
نوع آن با توجه به پروتکل خانه هوشمند از سیم زوجی تا کابل شبکه وکابل KNX متفاوتست.
برای ارتباط سیمی بین اجزا یک تابلوی مرکزی در نظروسیستم های فرمان داخل آن قرار می گیرد
از هر دستگاهی که شما فرمان صادر کنید فرمان به تابلوی مرکزی رسیده واز تابلو به تجهیزات ارسال می شود.

خانه هوشمند بی سیم

ارتباط بین ماژول ها در ساختمان هوشمند بی سیم با امواج برقرار می شود.
این نوع ارتباط معمولا در ساختمان های پیش ساخته که شرایط هوشمندسازی در  هنگام ساخت برای آنها در نظر گرفته نشده انجام می شود.
در این بستر هیچگونه تخریب و سیم کشی نیاز نیست ودر هر ساختمان قابل نصب است  وتابلو برق ها به همان شیوه سنتی باقی می ماند.
از عمده ایرادهای به هوشمندسازی بی سیم قطع ارتباط بین دیوایس ها وضرروزیان امواج برروی بدن انسان هستند
به صورت کلی خانه هوشمندباسیم محبوبیت بیشتری نسبت به خانه هوشمند بی سیم دارد.