هوشمندسازی ادارات وسازمانها

پرکاربردترین بحث هوشمندسازی بعد از ساختمانها و ویلاها ، ادارات هوشمند-سازمانهای هوشمند است.
مانند سایر تکنولوژی ها می توان افرادی با ایده های متفاوت پیدا کرد.هر ایده ای که داشته باشید قابل اجرا در محیط هوشمند است.
اینترنت اشیا به همان شکل که خانه های تحت پوشش خود را به محیط امن وراحتی تبدیل کرده آینده سازمانها ومحیط کار رانیز تغییر خواهد داد.اهداف هوشمند سازی در شرکتهای خصوصی و ادارات تفاوتهای زیادی با هم دارند.
در ادارات شاید دغدغه اصلی کارمندان رضایت ارباب رجوع باشد ولی در شرکتهای خصوصی پارامترها تغییر می کند.
هوشمندسازی ادارات اقدام مهمی در راستای حقوق شهروندی است.
در یک سیستم هوشمند می توان همزمان شرایط کار وکارها را نظارت ومدیریت وکنترل کرد.

کنترل روشنایی هوشمند د ادارات وسازمانها

با مدبریت سیستم روشنایی هوشمند میتوان لامپ ها وروشنایی جانبی را کنترل وبر اساس زمانبندی و سناریو تعریفی نور محیط را تغییر ویامبنا راسلایق کارمندان قرار داد این عملکرد تاثیر شگرفی در راندمان پرسنل ومصرف بهینه انرژی می گذارد

کنترل پرده ادارات هوشمند

در ادارات هوشمند می توان با کنترل هوشمند پرده ها میزان روشنایی و دمای محیط را  هوشمندانه تر کنترل وانرژی را بهینه تر مصرف کرد.

کنترل تهویه مطبوع در ادارات و سازمانها

در ساختمانهای اداری  معمولا کارمندان ومراجعین طبق زمانبندی خاصی حضور پیدا می کنند.
 با یک سیستم هوشمند تهویه مطبوع می توان طبق زمانبندی خاص دمای محیط را با کمک از ترموستاتها سنس یا مطابق با دمای استاندارد مدیریت کرد.
همچنین میتوان در ادارات در اتاقهای مختلف با کمک از سناریو نویسی دما را در فصول مختلف دلخواه افراد حاضر تعیین کرد.محیط هوشمند امکان کنترل غیر دستی را به صورت همزمان به چند کاربر می دهد

سیستم صوتی هوشمند ادارات و سازمانها

دردنیای هوشمند امروزی سیستمهای صوتی خبری،آموزشی ،سرگرمی از رایج ترین امکانات در ادارات و سازمانها  محسوب میشوند.
سیستم پخش مرکزی وچندبلندگو امکان پخش رادیوو موزیک یا سایر نواها را بدون حضور در یک مکان برای ما فراهم می کنند
سازمان هوشمند امکان اجرای نواهای مختلف را در پذیرایی،اتاق مدیران وکارمندان ویاسرویس برای ما فراهم می کنند
همه این امکانات را میتوان بدون سیم کشی انجام داد ویا صدای محیطرا ضبط کرد

سیستم تصویری هوشمند ادارات و سازمانها

در سیستم تصویری هوشمند در محیط اداری می توان حضور ورفت وآمد پرسنل واشخاص در آن محل بررسی وضبط کرد.
کنترل پرژکتوردر همایشها وبا ایجاد کنفرانس تصویری را مدیریت کرد
باکنترل وهوشمندسازی تلویزیون ها فیلم های تبلیغاتی را مدیریت وپخش کرد

امنیت در ادارات و سازمانهای هوشمند

در هوشمند سازی ادارای وتجاری ( ادارات هوشمند )  امکان حذف کلیدها برخلاف ساختمانها فراهم می شود.
اما سنسورهای درب وپنجره از جمله ابزارهای محبوب برای افزایش امنیت ادارات محسوب می شوند.
با استفاده از دوربین ها وسیستم ورود وخروجهوشمند جهت کنترل دربها وقفل های هوشمند امنیت بیشتری را به محیط کاری بخشید.
افزایش راندمان پرسنل وبهره وری ،کاهش مصرف انرژی و هزینه ها ،افزایش امنیت از جمله مزایای هوشمند سازی اداری وتجاری است.

 

خانه هوشمند لوکس تک مشاور BMS  ساختمان و ادارات