کنترل ازراه دورساختمان – اینترنت اشیا

بی شک برای همه ما پیش می آید در هنگام خروج از خانه به دلیل درگیری های ذهنی وتنشهای روزمره وسایل برقی یا گاز را خاموش یادزدگیرها را روشن کنیم.درهوشمند سازی ساختمانها،یکی از خدمات مهم کنترل ازراه دورساختمان – اینترنت اشیا (IOT) است وباکمک آن در هر زمان ومکان بلافاصله خانه خود را با استفاده از تلفن همراه متصل به اینترنت کنترل  واز همه ی این موارد خداحافظی می کنیم.

سیستم اینترنت اشیا (IOT)باهدف کاهش مصرف انرژی وافزایش امنیت وایمنی واعمال مدیریت برتمامی اجزای داخلی ساختمان هوشمند( SMARTHOME)بنا نهاده شده است.

درزمینه اتوماسیون خانگی (HOME AUTOMATION) سه حوزه اصلی تحت پوشش عبارتند:

  1. ادغام اینترنت با سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان به منظور ایجاد انرژی کارآمد و IoT محور «ساختمان‌های هوشمند»
  2. شیوه‌های ممکن نظارت مستمر برای کاهش مصرف انرژی و نظارت بر رفتار ساکنین
  3. ترکیب دستگاه‌های هوشمند در محیط ساختمان و چگونگی استفاده ومدیریت  آن‌ها در برنامه‌های آینده

با استفادهاز مزایایی که کنترل از  راه دور برای سکنه فراهم مینماید می توان کنترل روشنایی وپرده ها وتهویه مطبوع

وتعیین دما واحضار آسانسوروکنترل درب ونظارت بر ساختمان وکنترل آبیاری وبسیاری ازموارد ایمنی و امنیتی را با استفاده از

تنظیمات تعریف و برنامه ریزی کرد.

اینها مختصرخدماتی برای یک خانه هوشمند درساختمان هوشمند لوکس تک می باشد

برای دریافت خدمات فوق کافی است با نصب اپلیکیشن ILUXUS برروی سیستم عامل Android وMac کلیه موارد فوق را درساختمان هوشمند کنترل ومدیریت کرد.